Sijoittaminen

Sijoittaminen on tapa lisätä oman omaisuuden arvoa sijoittamalla pääomaa kohteisiin, jotka nousevat arvossaan.