Artikkelit netissä – tapa saada oman yrityksen tuotteet esille hakukoneissa

Nykyään yhä useammat yritykset ymmärtävät verkkomarkkinoinnin ja hakukoneoptimoinnin (SEO) tärkeyden. Verkkoartikkeleiden kirjoittaminen on yksi tehokkaimmista tavoista saada yrityksen tuotteet ja palvelut näkyville hakukoneissa, kuten Google. Tässä artikkelissa käsittelemme, miten yritys voi hyödyntää artikkeleita parantaakseen hakukonenäkyvyyttään.

Artikkeleiden kirjoittaminen ja julkaiseminen verkkosivustolla auttaa yritystä paitsi tuomaan esiin asiantuntemustaan, myös lisäämään verkkosivuston kävijämäärää. Laadukkaat artikkelit tarjoavat arvokasta tietoa käyttäjille, ja samalla ne voivat sisältää strategisesti sijoitettuja avainsanoja, jotka auttavat hakukoneita löytämään ja indeksoimaan sivuston sisältöä.

Avainsanojen valinta

Avainsanojen valinta on keskeinen osa hakukoneoptimointia. Ennen artikkelin kirjoittamista on tärkeää tehdä avainsanatutkimusta, jotta tiedetään, mitä termejä potentiaaliset asiakkaat käyttävät etsiessään tietoa verkosta. Avainsanatutkimuksessa voidaan käyttää apuna erilaisia työkaluja, kuten Google Keyword Planner tai Ahrefs.

Kun oikeat avainsanat on valittu, ne tulisi sijoittaa artikkeliin luontevasti ja luonnollisesti. Liiallinen avainsanojen käyttö voi johtaa rangaistuksiin hakukoneiden toimesta, joten tasapaino on tärkeä. Avainsanojen tulee esiintyä otsikoissa, alaotsikoissa, leipätekstissä sekä meta-kuvauksissa.

Laadukas sisältö

Laadukas sisältö on avainasemassa, kun pyritään parantamaan hakukonenäkyvyyttä. Artikkelin tulee tarjota lukijalle hyödyllistä ja informatiivista sisältöä. Hyvin kirjoitettu ja asiantunteva teksti houkuttelee lukijoita palaamaan sivustolle ja jakamaan sisältöä eteenpäin, mikä lisää sivuston näkyvyyttä entisestään.

On myös tärkeää päivittää sisältöä säännöllisesti, jotta se pysyy ajankohtaisena ja relevanttina. Hakukoneet suosivat sivustoja, joilla on tuoretta ja päivitettyä sisältöä, joten jatkuva artikkelien julkaiseminen ja vanhojen artikkelien päivittäminen on suositeltavaa.

Linkitysstrategiat

Sisäinen ja ulkoinen linkitys ovat molemmat tärkeitä SEO-strategioita. Sisäinen linkitys viittaa linkkeihin, jotka ohjaavat käyttäjiä muille saman sivuston sivuille. Tämä auttaa hakukoneita ymmärtämään sivuston rakenteen ja löytämään kaikki sivut. Ulkoinen linkitys taas tarkoittaa linkkejä, jotka ohjaavat käyttäjiä toisille verkkosivustoille.

Ulkoiset linkit, erityisesti arvovaltaisilta sivustoilta, voivat parantaa sivuston uskottavuutta ja hakukonenäkyvyyttä. Toisaalta, sisäiset linkit auttavat pitämään käyttäjät sivustolla pidempään ja parantavat käyttökokemusta, mikä on myös tärkeää hakukoneiden näkökulmasta.

Meta-kuvaukset ja otsikot

Meta-kuvaukset ja otsikot ovat kriittisiä elementtejä hakukoneoptimoinnissa. Meta-kuvaus on lyhyt tiivistelmä sivun sisällöstä, joka näkyy hakutuloksissa. Sen tarkoitus on houkutella käyttäjiä klikkaamaan linkkiä. Hyvin kirjoitettu meta-kuvaus voi merkittävästi parantaa klikkausprosenttia.

Otsikot ja alaotsikot auttavat sekä käyttäjiä että hakukoneita ymmärtämään sivun rakennetta ja sisältöä. Ne tulisi kirjoittaa selkeästi ja informatiivisesti, ja niiden tulisi sisältää keskeiset avainsanat. Tämä helpottaa hakukoneita indeksoimaan sivun oikein.

Kuvien optimointi

Kuvat ovat tärkeä osa verkkosivuston sisältöä, mutta ne voivat myös hidastaa sivuston latausaikaa, jos niitä ei optimoida oikein. Kuvien optimointi tarkoittaa kuvien koon pienentämistä ilman, että niiden laatu kärsii. Lisäksi kuvien alt-tekstit tulisi kirjoittaa huolellisesti, sillä ne auttavat hakukoneita ymmärtämään, mitä kuvat esittävät.

Alt-tekstit ovat myös tärkeitä saavutettavuuden kannalta, sillä ne tarjoavat kuvien kuvaukset näkörajoitteisille käyttäjille. Kuvien optimointi voi parantaa sivuston latausnopeutta, käyttökokemusta ja hakukonenäkyvyyttä.

Sosiaalisen median hyödyntäminen

Sosiaalinen media on tehokas kanava verkkosisällön jakamiseen ja näkyvyyden lisäämiseen. Kun artikkeli on julkaistu, sitä kannattaa jakaa yrityksen sosiaalisen median kanavissa. Tämä voi tuoda lisää liikennettä sivustolle ja parantaa artikkelin näkyvyyttä hakukoneissa.

Sosiaalisen median signaalit, kuten jaot ja tykkäykset, voivat myös vaikuttaa hakukoneiden algoritmeihin ja parantaa sivuston sijoitusta hakutuloksissa. Aktiivinen läsnäolo sosiaalisessa mediassa auttaa myös rakentamaan yrityksen brändiä ja vuorovaikuttamaan asiakkaiden kanssa.

Opas: Artikkelit netissä – tehokas tapa nostaa yrityksesi tuotteet hakukonenäkyvyyteen Suomessa

Verkkoartikkelit ovat loistava keino saada yrityksesi tuotteet ja palvelut potentiaalisten asiakkaiden tietoisuuteen Suomessa. Ne auttavat parantamaan näkyvyyttäsi hakukoneissa, kuten Google, ja ohjaamaan orgaanista liikennettä verkkosivustollesi. Tässä oppaassa käymme läpi, miten voit hyödyntää artikkeleita osana hakukoneoptimointiasi (SEO) ja sisältömarkkinointistrategiaasi.

1. Avainsanatutkimus – löydä oikeat termit

 • Ymmärrä kohderyhmäsi: Mitä termejä potentiaaliset asiakkaasi käyttävät etsiessään tuotteitasi tai palveluitasi?
 • Käytä työkaluja: Hyödynnä avainsanatutkimustyökaluja, kuten Google Keyword Planner, Ubersuggest tai SEMrush, löytääksesi relevantteja hakusanoja ja niiden hakumääriä.
 • Tarkastele kilpailijoita: Mitä avainsanoja kilpailijasi käyttävät? Voisitko löytää vielä hyödyntämättömiä mahdollisuuksia?

2. Laadukkaan sisällön luominen – tarjoa arvoa lukijoille

 • Ole informatiivinen ja hyödyllinen: Kirjoita artikkeleita, jotka vastaavat lukijoiden kysymyksiin, ratkaisevat ongelmia tai tarjoavat uusia näkökulmia.
 • Käytä avainsanoja luontevasti: Sisällytä avainsanat tekstiin luontevasti, äläkä liioittele niiden käyttöä.
 • Kirjoita sujuvasti ja kiinnostavasti: Pidä huoli, että tekstisi on helppolukuista ja miellyttävää lukea.
 • Käytä otsikoita ja väliotsikoita: Jäsentele tekstiä selkeästi otsikoiden ja väliotsikoiden avulla.

3. Hakukoneoptimointi (SEO) – varmista näkyvyys hakukoneissa

 • Optimoi otsikot ja metakuvaukset: Sisällytä avainsanat otsikoihin ja metakuvauksiin, jotka näkyvät hakutuloksissa.
 • Käytä kuvia ja videoita: Visuaalinen sisältö tekee artikkeleista houkuttelevampia ja voi parantaa hakukonenäkyvyyttä.
 • Luo sisäisiä linkkejä: Linkitä artikkeleitasi toisiinsa ja muihin sivustosi sisältöihin.
 • Hanki ulkoisia linkkejä: Pyri saamaan linkkejä muilta verkkosivustoilta, sillä ne voivat parantaa sivustosi auktoriteettia hakukoneiden silmissä.

4. Sisällön jakelu ja markkinointi – tavoita oikea yleisö

 • Sosiaalinen media: Jaa artikkeleitasi sosiaalisen median kanavissa, kuten Facebook, LinkedIn ja Twitter.
 • Sähköposti: Lähetä artikkeleita uutiskirjeen tilaajille.
 • Muut kanavat: Harkitse artikkelien jakamista muilla alustoilla, kuten Medium tai alan foorumeilla.

5. Seuranta ja analysointi – mittaa tuloksia

 • Käytä analytiikkatyökaluja: Seuraa verkkosivustosi liikennettä, esimerkiksi Google Analyticsin avulla.
 • Tarkastele avainsanojen sijoituksia: Seuraa, miten artikkeleidesi sijoitukset hakukoneissa kehittyvät.
 • Analysoi käyttäjien käyttäytymistä: Mitkä artikkelit kiinnostavat eniten? Kuinka kauan kävijät viipyvät sivustollasi?

Lisävinkkejä suomalaiseen markkinaan:

 • Käytä suomen kieltä: Kirjoita artikkelit suomeksi, jotta tavoitat suomalaisen yleisön tehokkaasti.
 • Huomioi paikalliset kiinnostuksen kohteet: Kirjoita aiheista, jotka kiinnostavat suomalaisia kuluttajia.
 • Hyödynnä paikallisia avainsanoja: Sisällytä artikkeleihin termejä, joita suomalaiset käyttävät hakukoneissa.

Muista:

 • Laatu korvaa määrän: On parempi julkaista muutama laadukas artikkeli kuin paljon heikkolaatuista sisältöä.
 • Ole kärsivällinen: Hakukoneoptimointi ja sisältömarkkinointi vaativat aikaa ja pitkäjänteisyyttä. Tulokset eivät näy heti, mutta pitkäjänteinen työ palkitaan.

Toivottavasti tämä opas auttaa sinua hyödyntämään artikkeleita tehokkaasti osana yrityksesi markkinointistrategiaa Suomessa. Me olemme apunasi alusta alkaen, mikäli halut.

Leave a Comment