Mikä on Koiraterapia? – Koira tukena ja turvana

Koiraterapia on terapeuttinen menetelmä, jossa koulutettu koira ja sen ohjaaja työskentelevät yhdessä asiakkaan kanssa tavoitteena edistää asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Koiraterapia perustuu koiran ja ihmisen välisen vuorovaikutuksen positiivisiin vaikutuksiin.

Koiraterapiaa voidaan hyödyntää monenlaisten asiakkaiden kanssa kaikenikäisistä ihmisistä eri diagnooseihin ja haasteisiin. Koiraterapiaa käytetään esimerkiksi:

 • Lasten ja nuorten kanssa: oppimisen ja kehityksen tukeminen, sosiaalisten taitojen vahvistaminen, itseluottamuksen parantaminen, ahdistuksen ja pelkojen lievittäminen
 • Aikuisten kanssa: stressin lievittäminen, masennuksen ja uupumuksen hoito, kuntoutuminen sairauden tai vamman jälkeen, sosiaalisten taitojen vahvistaminen, itsetuntemuksen lisääminen
 • Ikääntyneiden kanssa: yksinäisyyden lievittäminen, elämänlaadun parantaminen, fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn ylläpitäminen

Koiraterapian hyödyt

Koiraterapialla on monia tutkittuja hyötyjä, joista esimerkkejä ovat:

 • Parantaa mielialaa: Koiran läsnäolo voi lisätä serotoniinin ja dopamiinin kaltaisten mielialaa parantavien hormonien tuotantoa.
 • Vähentää stressiä: Koiran silittäminen voi laskea verenpainetta ja sykettä sekä lievittää ahdistusta ja jännitystä.
 • Lisää sosiaalista vuorovaikutusta: Koira voi toimia keskustelunavauksena ja helpottaa uusien ihmisten tapaamista.
 • Parantaa itseluottamusta: Koiran kanssa onnistuminen voi vahvistaa itseluottamusta ja itsensä arvostamista.
 • Lisää fyysistä aktiivisuutta: Koiran kanssa ulkoilu ja leikkiminen voi lisätä fyysistä aktiivisuutta ja parantaa fyysistä kuntoa.

Koiraterapian toteutus

Koiraterapiaa toteutetaan yksilö- tai ryhmämuotoisesti asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti. Koiraterapiaistunto kestää tyypillisesti noin 45-60 minuuttia.

Koiraterapian sisältö vaihtelee asiakkaan tarpeiden mukaan. Yleisimpiä menetelmiä ovat:

 • Vuorovaikutus: Koiran kanssa leikkiminen, silittäminen ja rapsuttaminen.
 • Aktiviteetit: Koiran kanssa ulkoilu, agilityn harrastaminen, temppujen opettaminen.
 • Keskustelu: Koiran läsnäolo voi helpottaa keskustelua vaikeistakin asioista.

Koiraterapian ohjaajana toimii koulutettu ammattilainen, jolla on kokemusta sekä koirien käsittelystä että ihmisen auttamisesta. Ohjaaja on vastuussa koiraterapian suunnittelusta, toteutuksesta ja seurannasta.

Koiraterapian koulutus

Koiraterapiaohjaajaksi voi kouluttautua useissa eri oppilaitoksissa. Koulutus kestää tyypillisesti noin 1-2 vuotta ja se sisältää sekä teoriaa että käytäntöä.

Koiraterapiaohjaajan koulutuksessa opitaan muun muassa:

 • Koiran käyttäytymistä ja oppimista
 • Koiraterapian teoriaa ja menetelmiä
 • Ihmisen auttamisen perustaitoja
 • Koiraterapian suunnittelua ja toteutusta

Koiraterapian saatavuus

Koiraterapiaa on saatavilla useilla eri paikkakunnilla Suomessa. Koiraterapiaa tarjoavat esimerkiksi:

 • Koiraterapiapalvelut: Yksityiset yritykset, jotka tarjoavat koiraterapiaa yksilöille ja ryhmille.
 • Kansalaisjärjestöt: Esimerkiksi Suomen Kennelliitto ja Invalidiliitto tarjoavat koiraterapiaa osana toimintaansa.

Leave a Comment