Mitä tarkoittaa kumppanuusmainonta eli affiliatetoiminta

Kumppanuusmainonta (engl. affiliate marketing) on markkinointitapa, jossa yritys maksaa komissiota toiselle yritykselle tai yksityishenkilölle, joka ohjaa asiakkaita yrityksen tuotteiden tai palveluiden pariin. Kumppanuusmarkkinoinnissa kumppani saa provisiota aina kun hänen kauttaan tullut asiakas tekee yrityksen kanssa liiketoimintaa, esimerkiksi ostaa tuotteen tai tilaa palvelun.

Kumppanuusmarkkinoinnissa kumppanit voivat olla esimerkiksi bloggaajia, somevaikuttajia, verkkokauppoja tai muita yrityksiä. Kumppanuusmarkkinoinnin yleinen käytäntö on, että kumppanit saavat yksilöllisen linkin tai koodin, jonka he jakavat omille seuraajilleen tai asiakkailleen. Kun joku klikkaa linkkiä ja tekee ostoksen, kumppani saa provisiota myynnistä.

Kumppanuusmarkkinointi on suosittu markkinointitapa, sillä se tarjoaa yrityksille mahdollisuuden tavoittaa uusia asiakkaita kumppaneiden kautta. Samalla se antaa kumppaneille mahdollisuuden ansaita rahaa suosittelemalla tuotteita ja palveluita, jotka he kokevat hyviksi ja jotka sopivat heidän yleisölleen. Kumppanuusmarkkinointi on myös helppo seurata, sillä se voidaan integroida yrityksen verkkokauppa- tai järjestelmään, jolloin myyntitiedot tallentuvat automaattisesti.

Kumppanuusmarkkinointi on siis win-win-tilanne, jossa molemmat osapuolet hyötyvät yhteistyöstä.

Kumppanuusmarkkinointiin osallistuvat yritykset ovat yleensä kaksi osapuolta: mainostaja ja kumppani. Mainostaja on yritys, joka tarjoaa tuotteita tai palveluita, jotka kumppani voi suositella ja markkinoida omille seuraajilleen. Kumppani taas on henkilö tai yritys, jolla on oma yleisönsä, esimerkiksi blogi, somekanavat tai verkkosivusto, jolla on uskollinen yleisö.

Kumppanit voivat suositella tuotteitaan tai palveluitaan useilla tavoilla, kuten esimerkiksi linkkaamalla yrityksen tuotteisiin tai palveluihin omilla verkkosivustoillaan, somekanavissa tai sähköposteissaan. Kun joku kumppanin seuraajista klikkaa mainostajan linkkiä ja tekee ostoksen, mainostaja maksaa kumppanille sovitun komission.

Onko yritykselläsi markkinointisuunnitelma? Miksi se olisi hyvä olla?

Markkinointisuunnitelma on tärkeä osa yrityksen liiketoimintastrategiaa, sillä se auttaa yritystä saavuttamaan liiketoiminnallisia tavoitteitaan ja kasvamaan kilpailukykyisemmäksi markkinoilla. Markkinointisuunnitelman avulla yritys voi määritellä tavoitteensa, kohderyhmänsä ja käyttää sopivia markkinointikanavia tavoitteidensa saavuttamiseen.

Markkinointisuunnitelma auttaa yritystä tunnistamaan asiakkaansa ja selvittämään, mitä he haluavat ja tarvitsevat. Suunnitelma auttaa myös kehittämään brändiä ja viestimään yrityksen arvoja ja tuotteiden tai palveluiden etuja asiakkaille.

Markkinointisuunnitelman avulla yritys voi myös luoda realistisen markkinointibudjetin ja seurata markkinointitoimintojensa tehokkuutta. Suunnitelman avulla yritys voi asettaa mittareita tavoitteiden saavuttamiselle, kuten esimerkiksi myyntilukujen kasvattamiselle tai uusien asiakkaiden hankkimiselle. Markkinointisuunnitelman tavoitteet ja mittarit auttavat yritystä arvioimaan, mitkä markkinointitoiminnot ovat tehokkaimpia ja mitkä toimivat vähemmän hyvin.

Lopuksi, markkinointisuunnitelma auttaa yritystä pysymään kilpailukykyisenä ja sopeutumaan muuttuviin markkinaolosuhteisiin. Suunnitelman avulla yritys voi kehittää uusia markkinointistrategioita ja kanavia ja testata niitä pienemmässä mittakaavassa ennen kuin laajentaa toimintaansa.

Kaiken kaikkiaan markkinointisuunnitelma on välttämätön yrityksen menestyksen kannalta. Se auttaa yritystä kehittämään tehokkaan markkinointistrategian, joka auttaa saavuttamaan liiketoiminnalliset tavoitteet ja kasvamaan kilpailukykyisemmäksi markkinoilla.

Esimerkki markkinointistrategioita

Markkinointistrategiat ovat tärkeitä liiketoiminnan menestykselle, sillä ne auttavat yritystä tavoittamaan asiakkaansa ja kasvattamaan myyntiä. Tässä joitakin yleisiä markkinointistrategioita:

 1. Segmentointi ja kohderyhmän määrittäminen: Yritys määrittelee asiakasryhmät ja kohderyhmät, joihin se haluaa keskittyä markkinoinnissaan. Näin yritys voi kohdistaa markkinointitoimensa tehokkaasti ja saavuttaa parempia tuloksia.
 2. Brändin kehittäminen: Brändin kehittäminen auttaa yritystä erottumaan kilpailijoistaan ja muodostamaan vahvan aseman markkinoilla. Brändin kehittäminen voi sisältää esimerkiksi visuaalisen ilmeen, yrityksen arvojen ja viestinnän kehittämisen.
 3. Sisältömarkkinointi: Sisältömarkkinointi on markkinointistrategia, jossa yritys luo ja jakaa hyödyllistä ja arvokasta sisältöä asiakkailleen, esimerkiksi blogikirjoituksia, videoita tai oppaita. Tämä auttaa yritystä luomaan uskollisia asiakkaita ja kasvattamaan näkyvyyttään.
 4. Sosiaalisen median markkinointi: Sosiaalisen median markkinointi on tärkeä tapa tavoittaa asiakkaita ja rakentaa brändiä. Tämä sisältää mm. mainostamisen eri sosiaalisen median kanavissa, yhteistyökampanjat ja sosiaalisen median vaikuttajamarkkinointi.
 5. Kanta-asiakasohjelmat: Kanta-asiakasohjelmat auttavat yritystä säilyttämään nykyisiä asiakkaitaan ja kannustamaan heitä ostamaan lisää. Tämä sisältää erilaisten etujen tarjoamisen, esimerkiksi alennukset tai pistejärjestelmät.
 6. Hakukonemarkkinointi: Hakukonemarkkinointi tarkoittaa mainontaa hakukoneissa, kuten Google ja Bing. Tämä auttaa yritystä tavoittamaan ihmisiä, jotka etsivät tiettyjä tuotteita tai palveluita verkossa.
 7. Käyttäjäkokemuksen kehittäminen: Käyttäjäkokemuksen kehittäminen auttaa yritystä tarjoamaan parempaa palvelua ja tuotteita asiakkailleen. Tämä voi sisältää esimerkiksi verkkosivuston optimoinnin, asiakaspalvelun parantamisen tai käyttökokemuksen testaamisen.

Näiden markkinointistrategioiden lisäksi on olemassa monia muita strategioita, joita voit käyttää markkinoinnin tehostamiseen, kuten esimerkiksi suoramarkkinointi, tapahtumamarkkinointi, PR- ja mediaviestintä, asiakasarviointien käyttäminen ja uudelleenmarkkinointi.

 1. Suoramarkkinointi: Suoramarkkinointi on markkinointistrategia, jossa yritys lähettää suoraan asiakkaille mainoksia, esitteitä tai muita markkinointiviestejä. Tämä voi sisältää esimerkiksi postikortteja, sähköpostimarkkinointia tai tekstiviestejä.
 2. Tapahtumamarkkinointi: Tapahtumamarkkinointi tarkoittaa yrityksen osallistumista tapahtumiin, kuten messuille, konferensseihin tai yritystapahtumiin. Tämä antaa yritykselle mahdollisuuden tavata asiakkaita kasvokkain ja luoda suhteita heihin.
 3. PR- ja mediaviestintä: PR- ja mediaviestintä auttavat yritystä saamaan näkyvyyttä tiedotusvälineissä ja luomaan hyvää mainetta. Tämä sisältää esimerkiksi lehdistötiedotteiden lähettämisen, haastattelujen antamisen ja yhteistyön journalistien kanssa.
 4. Asiakasarviointien käyttäminen: Asiakasarvioinnit auttavat yritystä saamaan palautetta tuotteista ja palveluista sekä arvioimaan asiakastyytyväisyyttä. Tämä antaa yritykselle mahdollisuuden kehittää tuotteita ja palveluita asiakkaiden tarpeiden mukaan.
 5. Uudelleenmarkkinointi: Uudelleenmarkkinointi tarkoittaa mainonnan kohdistamista henkilöille, jotka ovat jo käyneet yrityksen verkkosivustolla tai ovat tehneet ostoksen aiemmin. Tämä auttaa yritystä parantamaan konversiota ja kasvattamaan myyntiä.

On tärkeää muistaa, että jokaisen yrityksen markkinointistrategia tulee olla ainutlaatuinen ja sovellettavissa yrityksen tarpeisiin ja tavoitteisiin. Tärkeintä on kehittää selkeä ja tehokas markkinointisuunnitelma, joka auttaa yritystä kasvamaan ja menestymään.

Leave a Comment