Positiivinen luottorekisteri

Positiivinen luottorekisteri kokoaa tietoja henkilöiden ja yritysten luotoista ja veloista. Se eroaa negatiivisesta luottorekisteristä, joka keskittyy maksuhäiriömerkintöihin, sisältäen sen sijaan tiedot kaikista voimassa olevista luotoista, kuten asuntolainoista, kulutusluotoista ja luottokorttivelasta. Tämä antaa kokonaisvaltaisemman kuvan taloudellisesta tilanteesta.

Rekisteri auttaa lainanantajia arvioimaan luotonhakijoiden maksukykyä tarkemmin, vähentäen riskiä ylivelkaantumisesta ja parantaen päätöksentekoa luotonannossa. Se myös hyödyttää lainanhakijoita osoittamalla heidän kykynsä hoitaa lainojaan asianmukaisesti.

Rekisterin toimintaperiaatteet

Positiivisen luottorekisterin keskeinen idea on kerätä tietoa kaikista voimassa olevista luotoista, sisältäen niiden määrät, takaisinmaksuehdot ja voimassaoloajat. Tiedot sisältävät myös maksuhistorian, mikä auttaa hahmottamaan henkilön tai yrityksen taloudellista käyttäytymistä.

Tietojen keräämisestä ja ylläpidosta vastaavat luottotietoyhtiöt, jotka huolehtivat myös yksityisyydensuojasta. Tietoja saavat käyttää vain lain mukaan oikeutetut tahot, kuten pankit ja rahoituslaitokset.

Hyödyt ja merkitys

Positiivinen luottorekisteri tarjoaa useita etuja. Se auttaa lainanantajia tekemään tarkempia arvioita luotonhakijoiden taloudellisesta tilanteesta, vähentäen riskiä ja edistäen vastuullista lainanottoa. Rekisteri myös tuo läpinäkyvyyttä rahoitusmarkkinoille, mahdollistaen yhdenvertaiset mahdollisuudet luotonhakijoille.

Mahdolliset haasteet

Vaikka positiivinen luottorekisteri tarjoaa hyötyjä, sen käyttöön liittyy myös haasteita. Tietosuoja on keskeinen huolenaihe, samoin kuin tiedon ajantasaisuus ja tarkkuus. Lisäksi rekisterin hallinnointi vaatii luotettavia resursseja.

Lista positiivisen luottorekisterin ominaisuuksista

  • Luottotiedot: Kaikki aktiiviset luotot, mukaan lukien asuntolainat, kulutusluotot ja luottokorttivelat.
  • Maksuhistoria: Tiedot ajallaan maksetuista eristä ja lainojen hoitamisesta.
  • Luoton määrä ja ehdot: Lainan summa, takaisinmaksuehdot ja voimassaoloaika.
  • Yksityisyydensuoja: Tietojen turvallinen käsittely ja käyttöoikeuden rajoittaminen.
  • Tietojen ajantasaisuus: Säännöllinen päivitys ja tarkkuuden varmistaminen.

Positiivinen luottotietorekisteri on avautunut – luotonantajat aloittavat rekisterin hyödyntämisen luottopäätöksissä

Positiivinen luottotietorekisteri ja yksityishenkilön sähköinen asiointipalvelu ovat avautuneet tänään 1.4.2024 noin klo 12.00. Luotonantajat ovat ilmoittaneet luottojaan rekisteriin helmikuun alusta saakka. Tästä päivästä lähtien ne myös aloittavat rekisterin tietojen hyödyntämisen luottopäätöksiä tehdessään.

Positiivisen luottotietorekisterin tietosisältö on kattava. Rekisterin luottojen prosentuaalinen euromäärä on ylittänyt Suomen Pankilta saadun vertailuluvun 143 miljardia euroa, vaikka kaikki luotonantajat eivät ole ilmoittamista vielä aloittaneet. Syitä arvion ylittymiselle voi olla useita, yhtenä se, että rekisteriin ilmoitetaan sellaisia luottoja, joita Suomen Pankin tilastoinnissa ei ole mukana. 

– Jos sähköisessä asiointipalvelussasi ei näy kaikkia luottojasi, kyse saattaa olla siitä, ettei kyseinen luotonantaja ole vielä saanut kaikkia tietoja ilmoitettua rekisteriimme. Jos huomaat omissa luotoissasi puutteita, odota rauhassa – luotonantajat päivittävät tietojaan rekisteriin jatkuvasti. Puutteista ei tarvitse olla yhteydessä positiiviseen luottotietorekisteriin tai Verohallintoon, sanoo hankejohtaja Aino Sarakorpi.

Tietojen ilmoittamisen -verkkosivullamme kerromme ilmoittamisesta tarkemmin sekä siitä, mitkä organisaatiot eivät ole vielä ilmoittaneet rekisteriin lainkaan tietoja.

Luotonantajat hyödyntävät rekisteriä luottoa myöntäessään

Kun henkilö hakee uutta lainaa, luotonantajat kuten pankit, tarkistavat rekisteristä hänen lainatilanteensa ja pystyvät näin aiempaa paremmin arvioimaan hänen maksukykyään. Rekisterin tavoitteena on ehkäistä ylivelkaantumista ja tuoda luotonantajille aiempaa enemmän ajantasaista tietoa luottopäätöksen tueksi.

Yksityishenkilöille rekisteri tarjoaa näkymän omiin luottoihinsa, minkä pohjalta he voivat myös itse saada paremman kokonaisnäkymän taloudelliseen tilanteeseensa. Rekisteriin on tallennettu muun muassa yksityishenkilöiden kuluttajaluotot, asunto- ja opintolainat sekä luottokorttien luottosaldot.

– Yksityishenkilöiden ei tarvitse lähtökohtaisesti tehdä mitään, kun rekisteri avautuu. He voivat kuitenkin tutustua sähköiseen asiointipalveluun ja tarkastella omien luottojensa tietoja. Rekisterissä voi myös käydä asettamassa itselleen vapaaehtoisen luottokiellon, vaikka luottojen tiedoissa olisikin vielä puutteita, Sarakorpi taustoittaa.

Luottotietorekisteriotetta ei muodostu automaattisesti

Yksityishenkilön sähköisessä asiointipalvelussa ei automaattisesti näy luottotietorekisteriotetta. Sellainen muodostuu vain, kun henkilö hakee uutta luottoa tai muutosta olemassa olevaan luottosopimukseensa.

– Oman luottotietorekisteriotteensa asiakas näkee vain silloin, jos luotonantaja on hänestä sellaisen tilannut. Rekisterissä näkyy tieto siitä, kuka luotonantaja rekisteriotetta on pyytänyt, milloin ja mitä varten. On siis todennäköistä, että jos kirjaudut rekisteriin tänään, siellä ei ole luottotietorekisteriotetta, ainoastaan voimassa olevat luottosi. Jos olet kuitenkin hakenut uutta luottoa tänään rekisterin jo avauduttua, niin silloin rekisteriin on muodostunut luottotietorekisteriote, Sarakorpi huomauttaa.

Kuka tahansa ei voi hyödyntää rekisterissä olevia tietoja. Laissa on määritelty tarkasti, kuka rekisterin tietoja saa hyödyntää ja mitä tietoja rekisteriin kerätään. Rekisterissä näkyvät henkilöille myönnetyt luotot sekä tiedot luottojen maksuviiveistä, mutta eivät esimerkiksi luottokortilla tehdyt yksittäiset maksut. Rekisterissä ei näy myöskään maksuhäiriömerkintöjä, asiakkaan kaikkia osamaksuja tai mahdollista ulosottotilannetta.

Leave a Comment