Some markkinointi: Tärkeä osa yrityksen markkinointistrategiaa

Sosiaalisen median markkinointi, eli some markkinointi, on yksi tehokkaimmista markkinointikeinoista nykypäivänä. Some-markkinoinnilla yritys voi tavoittaa laajan yleisön, rakentaa brändin tunnettuutta, luoda suhteita asiakkaisiin ja kasvattaa myyntiä.

Some-markkinoinnin hyödyt

Some-markkinoinnin hyödyt ovat kiistattomat. Se tarjoaa yrityksille seuraavat mahdollisuudet:

 • Laajan yleisön tavoittaminen: Sosiaalisessa mediassa on miljardeja käyttäjiä ympäri maailmaa. Yritykset voivat kohdentaa viestejään hyvinkin tarkasti tietyille kohderyhmille, mikä mahdollistaa laajan yleisön tavoittamisen kustannustehokkaasti.
 • Brändin tunnettuuden kasvattaminen: Sosiaalisessa mediassa yritykset voivat luoda kiinnostavaa ja informatiivista sisältöä, joka auttaa rakentamaan brändin tunnettuutta ja vetovoimaa. Sisältö voi olla esimerkiksi blogikirjoituksia, videoita, kuvia tai sosiaalisen median julkaisuja.
 • Asiakassuhteiden luominen ja vahvistaminen: Sosiaalinen media tarjoaa yrityksille mahdollisuuden olla vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa reaaliajassa. Tämä auttaa luomaan luottamusta ja vahvistamaan asiakassuhteita. Yritykset voivat esimerkiksi vastata kysymyksiin, osallistua keskusteluihin ja järjestää kyselyitä.
 • Myynnin kasvattaminen: Sosiaalisen median avulla yritykset voivat muun muassa kerätä myyntiliidejä, kasvattaa verkkokaupan myyntiä ja edistää tuotteiden tai palveluiden myyntiä. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi tarjoamalla alennuskoodeja, järjestämällä kilpailuja tai tarjoamalla ilmaisia kokeiluja.

Some-markkinoinnin muodot

Some- markkinointi voidaan jakaa kahteen päämuotoon: orgaaniseen ja maksettuun markkinointiin.

Orgaaninen some-markkinointi

Orgaaninen some-markkinointi tarkoittaa sellaista some-markkinointia, joka ei maksa mitään. Orgaanista some-markkinointia ovat esimerkiksi:

 • Sisältömarkkinointi: Sisältömarkkinoinnilla yritys luo ja jakaa kiinnostavaa ja informatiivista sisältöä, joka on kohdennettu yrityksen kohderyhmälle. Sisältö voi olla esimerkiksi blogikirjoituksia, videoita, kuvia tai sosiaalisen median julkaisuja.
 • Some-yhteistyö: Some-yhteistyöllä yritys tekee yhteistyötä muiden yritysten tai vaikuttajien kanssa. Yhteistyön tavoitteena voi olla esimerkiksi näkyvyyden lisääminen, brändin tunnettuuden kasvattaminen tai myynnin edistäminen.
 • Some-kilpailut ja arvonnat: Some-kilpailuilla ja arvonnoilla yritys voi houkutella uusia seuraajia ja lisätä näkyvyyttään.

Maksettu some-markkinointi

Maksettu some-markkinointi tarkoittaa sellaista some-markkinointia, johon liittyy rahallinen panos. Maksettu some-markkinointia ovat esimerkiksi:

 • Mainonta: Mainonnalla yritys maksaa sosiaalisen median alustoille mainospainotuksista. Mainokset voidaan kohdentaa yrityksen kohderyhmälle esimerkiksi kiinnostuksen kohteiden, asuinpaikan tai demografian perusteella.
 • Some-kampanjat: Some-kampanjoilla yritys käyttää erilaisia maksullisia some-markkinointityökaluja tavoittaakseen tietyt tavoitteet. Some-kampanjat voivat olla esimerkiksi kilpailuja, arvontoja tai tuote-esittelyjä.

Some-markkinoinnin strategia

Some-markkinoinnin strategian määrittely on tärkeä osa menestyvää some-markkinointia. Strategian avulla yritys voi varmistaa, että some-markkinointi on kohdennettu oikein ja että se tuottaa haluttuja tuloksia.

Tavoitteet

Ensimmäiseksi yrityksen on määriteltävä, mitä some-markkinoinnilla halutaan saavuttaa. Tavoitteet voivat olla esimerkiksi seuraavat:

 • Brändin tunnettuuden kasvattaminen
 • Myynnin edistäminen
 • Asiakassuhteiden vahvistaminen
 • Liidien kerääminen

Kohderyhmä

Seuraavaksi yrityksen on määriteltävä, kenelle some-markkinointia kohdistetaan. Kohderyhmän määrittely auttaa kohdentamaan viestejä oikein. Kohderyhmän määrittämisessä voidaan käyttää esimerkiksi seuraavia kriteerejä:

 • Ikä
 • Sukupuoli
 • Asuinpaikka
 • Kiinnostuksen kohteet

Kanavat

Seuraavaksi yrityksen on valittava, mitä sosiaalisen median kanavia käytetään. Eri kanavilla on erilaiset ominaisuudet ja kohderyhmät, joten on tärkeää valita oikeat kanavat yrityksen tavoitteiden ja kohderyhmän mukaan. Yleisiä sosiaalisen median kanavia ovat esimerkiksi Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter ja TikTok.

Sisältö

Some-markkinoinnin onnistumisen kannalta on tärkeää luoda kiinnostavaa ja informatiivista sisältöä, joka vetoaa yrityksen kohderyhmään. Sisältö voi olla esimerkiksi blogikirjoituksia, videoita, kuvia tai sosiaalisen median julkaisuja. Sisältöä luodessa on tärkeää ottaa huomioon seuraavat asiat:

 • Sisältö on kohdennettu yrityksen kohderyhmälle.
 • Sisältö on relevanttia ja hyödyllistä kohderyhmälle.
 • Sisältö on visuaalisesti houkuttelevaa.

Aikataulu ja budjetti

Some-markkinointikampanjan onnistumisen kannalta on tärkeää määritellä aikataulu ja budjetti. Aikataulu auttaa varmistamaan, että kampanja toteutetaan ajallaan ja tehokkaasti. Budjetti määrittää, kuinka paljon rahaa kampanjaan käytetään.

Seuranta ja mittaaminen

Some-markkinointikampanjan onnistumista on tärkeää seurata ja mitata. Seurannan avulla yritys voi saada tietoa siitä, mikä toimii ja mikä ei. Seurannan avulla voidaan myös tehdä tarvittaessa muutoksia kampanjaan. Some-markkinointikampanjan seurannassa voidaan käyttää esimerkiksi seuraavia työkaluja:

 • Sosiaalisen median alustat tarjoavat yleensä omia työkaluja kampanjan seuraamiseen.
 • Kolmannen osapuolen työkalut tarjoavat usein kattavamman seurannan.

Some-markkinoinnin vinkkejä

Seuraavassa on muutamia vinkkejä, jotka auttavat yrityksiä onnistumaan some-markkinoinnissa:

 • Ole läsnä oikeissa kanavissa. Eri kanavilla on erilaiset kohderyhmät, joten on tärkeää valita oikeat kanavat yrityksen tavoitteiden ja kohderyhmän mukaan.
 • Luo laadukasta sisältöä. Sisältö on yrityksen tärkein työkalu some-markkinoinnissa, joten on tärkeää luoda laadukasta sisältöä, joka vetoaa yrityksen kohderyhmään.
 • Ole aktiivinen. Some-markkinointi vaatii aktiivista osallistumista. Yrityksen on tärkeää vastata kysymyksiin, osallistua keskusteluihin ja jakaa sisältöä säännöllisesti.
 • Kohdenna viestisi oikein. Sosiaalisen median alustat tarjoavat yleensä erilaisia kohdennusmahdollisuuksia, joiden avulla viestejä voidaan kohdentaa yrityksen kohderyhmälle.
 • Seuraa ja mittaa tuloksia. Some-markkinointikampanjan onnistumista on tärkeää seurata ja mitata. Seurannan avulla yritys voi saada tietoa siitä, mikä toimii ja mikä ei.

Some-markkinointi on tehokas työkalu yrityksen markkinointistrategiassa. Kun some-markkinointiin suhtaudutaan strategisesti ja luodaan laadukasta sisältöä, voidaan saavuttaa haluttuja tuloksia.

Lue myös: 
Pikasiirto (aukeaa diginyt.fi sivuston artikkeliin)
Lainaa ilman luottotietoja (aukeaa nettilainat.fi sivuston artikkeliin)
Käytetyt puhelimet (aukeaa luurituki.fi sivuston artikkeliin)

Leave a Comment