Etätyö ja verotus: Miten etätyö vaikuttaa työhuonevähennykseen ja muihin vähennyksiin

Työhuonevähennys on yksi niistä verovähennyksistä, jotka saattavat tulla ajankohtaisiksi etätyötä tekeville. Työhuonevähennys on tarkoitettu kattamaan työhuoneen ylläpitokustannuksia, kuten lämmitystä, sähköä ja vuokraa. Etätyössä olevat henkilöt voivat yleensä hakea tätä vähennystä, mutta on tärkeää huomata, että vähennyksen suuruus ja ehdot voivat vaihdella eri maissa ja jopa eri verovuosina. Jos teet etätyötä satunnaisesti, työhuonevähennys saattaa olla pienempi … Read more