Paikallinen mainonta: lehtimainonta + digimainonta yhdessä

Paikallinen mainonta on tärkeä osa yrityksen markkinointistrategiaa, sillä se auttaa tavoittamaan potentiaaliset asiakkaat alueella, jossa yritys toimii. Lehtimainonta ja digimainonta voivat yhdessä luoda tehokkaan ja kattavan paikallisen mainonnan kokonaisuuden. Oikea media on tärkeä- ja esimerkiksi lehtimainonnassa on hyvä lähteä ensin sen median kanssa, kenellä on oikeasti laajin jakelu eli peitto – älä anna markkinointislangin “lukija”-sanan … Read more