Varainsiirtovero: Mitä sinun tarvitsee tietää

Varainsiirtovero on vero, joka maksetaan kiinteistön, asunto-osakkeen tai muun arvopaperin omistusoikeuden siirtyessä. Verovelvollinen on yleensä ostaja. Varainsiirtoveron suuruus riippuu kohteen tyypistä ja kauppahinnasta.

Mikä on varainsiirtovero?

Varainsiirtovero on vero, joka maksetaan, kun omistusoikeus kiinteistöön, asunto-osakkeeseen tai muuhun arvopaperiin siirtyy toiselle henkilölle. Verovelvollinen on yleensä ostaja, mutta tietyissä tapauksissa veron voi maksaa myös myyjä.

Milloin varainsiirtoveroa maksetaan?

Varainsiirtoveroa maksetaan seuraavissa tilanteissa:

 • Kun ostat kiinteistön
 • Kun ostat asunto-osakkeen
 • Kun ostat muun arvopaperin, jolla on kaupankäyntioikeus pörssissä tai säännellyllä markkinalla
 • Kun saat kiinteistön tai asunto-osakkeen lahjaksi
 • Kun perit kiinteistön tai asunto-osakkeen

Varainsiirtoveron suuruus

Varainsiirtoveron suuruus riippuu kohteen tyypistä ja kauppahinnasta.

Kiinteistöt:

 • Alle 50 000 euroa: 4% kauppahinnasta
 • 50 000 – 1 000 000 euroa: 4% 50 000 eurosta + 2% ylittävästä osasta
 • Yli 1 000 000 euroa: 4% 50 000 eurosta + 2% 950 000 eurosta + 1,5% ylittävästä osasta

Asunto-osakkeet:

 • Alle 50 000 euroa: 2% kauppahinnasta
 • 50 000 – 1 000 000 euroa: 2% 50 000 eurosta + 1,5% ylittävästä osasta
 • Yli 1 000 000 euroa: 2% 50 000 eurosta + 1,5% 950 000 eurosta + 1% ylittävästä osasta

Muut arvopaperit:

 • 1,6% kauppahinnasta

Vapautukset varainsiirtoverosta

Varainsiirtoverosta on joitakin vapautuksia. Näitä ovat mm:

 • Ensiasunnon ostaminen
 • Asunto-osakkeen vaihtaminen toiseen asunto-osakkeeseen
 • Kiinteistön perintö

Varainsiirtoveron ilmoittaminen ja maksaminen

Varainsiirtovero on ilmoitettava ja maksettava oma-aloitteisesti Verohallinnolle. Ilmoitus ja maksu tehdään sähköisesti Verohallinnon OmaVero-palvelussa.

Varainsiirtoveron laskenta

Varainsiirtoveron voi laskea Verohallinnon verkkosivuilla olevalla varainsiirtoverolaskurilla. Laskurilla voi alustavasti laskea, paljonko varainsiirtoveroa pitää maksaa.

Varainsiirtoveron muutokset

Varainsiirtoveroa on muutettu useita kertoja viime vuosina. Viimeisin muutos tuli voimaan 1.1.2023, jolloin veroprosentteja alennettiin.

Leave a Comment