Äly kodintekstiileissä ja kodinkoneissa

Älyteknologia on tullut myös kodintekstiileihin ja kodinkoneisiin. Esimerkkejä älykodintekstiileistä ovat esimerkiksi älypatjat, jotka mittaavat käyttäjän unenlaatua ja antavat palautetta sekä mahdollisesti säätävät sängyn asentoa unen parantamiseksi. Myös älypyyhkeet, jotka mittaavat kehon kosteustasoa ja lämpötilaa, ovat yleistymässä. Äly ja vaate ovat yhdistyneet älyvaatteeksi….

Älykodinkoneista esimerkkejä ovat esimerkiksi älyjääkaapit, jotka pitävät kirjaa ruokatarvikkeista ja niiden säilyvyysajasta, sekä lähettävät tilauslistan kauppaan. Lisäksi älykodinkoneisiin kuuluvat esimerkiksi älyvalot, jotka voidaan säätää erilaisiin tunnelmiin ja ohjata älypuhelimella, sekä älykodin lämmitysjärjestelmät, jotka voidaan säätää etänä ja optimoida energiankulutusta.

Älykodintekstiileissä on kehitetty esimerkiksi älypeittoja ja -tyynyjä, jotka reagoivat kehon lämpötilaan ja säätävät peiton tai tyynyn lämpötilaa sen mukaan. Lisäksi on kehitetty esimerkiksi älypyyhkeitä, joissa on antureita ja ne voivat ilmoittaa käyttäjälle, milloin ne tarvitsevat pesua.

Älykodinkoneissa on puolestaan kehitetty esimerkiksi älyjääkaappeja, jotka voivat seurata ruokien säilyvyyttä ja antaa hälytyksen, kun jokin ruoka on pilaantumassa. Myös älyliesiä on kehitetty, jotka voivat esimerkiksi tunnistaa ruokalajin ja säätää lämpötilan automaattisesti sopivaksi.

Älykotijärjestelmiä on myös kehitetty, joiden avulla kodin eri laitteet ja järjestelmät voidaan yhdistää toisiinsa ja ohjata esimerkiksi älypuhelinsovelluksella. Tällaisia järjestelmiä voivat olla esimerkiksi valaistuksen ohjaus, lämmityksen säätö, turvajärjestelmät ja älylukot.

IoT mitä se on?

IoT (Internet of Things) tarkoittaa suomeksi esineiden internetiä, joka on yleiskäsite, joka kattaa fyysisiä laitteita ja esineitä, jotka ovat yhteydessä internetiin ja kommunikoivat keskenään. IoT-laitteet voivat kerätä, lähettää ja vastaanottaa tietoa ilman ihmisen toimia, ja ne voivat myös olla ohjattavissa ja hallittavissa etänä internetin kautta. IoT-teknologiaa voidaan käyttää monilla eri aloilla, kuten älykodin järjestelmissä, teollisuudessa, terveydenhuollossa, liikenteessä, maataloudessa ja ympäristöseurannassa.

IoT (Internet of Things) tarkoittaa esineiden internetiä, joka viittaa esineiden (kuten laitteiden, antureiden, ajoneuvojen, kodinkoneiden jne.) kykyyn kerätä ja jakaa tietoa internetin välityksellä ilman ihmisen toimia. IoT-teknologian avulla erilaiset esineet voivat kommunikoida keskenään ja vaihtaa tietoa verkossa, mikä mahdollistaa monia uusia sovelluksia ja palveluita eri aloilla, kuten älykoti-, terveydenhuolto-, liikenne- ja teollisuusalan sovelluksissa. Tietoturva ja sen tarpeet on saanut uusia ulottuvuuksia.

IoT:n ytimessä ovat anturit, jotka keräävät tietoa ympäristöstään, ja laitteet, jotka analysoivat ja käyttävät tietoa eri tarkoituksiin. Esimerkiksi älykotiin liittyvissä sovelluksissa anturit voivat kerätä tietoa kodin lämpötilasta, kosteudesta, ilmanlaadusta ja valaistuksesta, ja laitteet voivat käyttää tätä tietoa automatisoidakseen erilaisia toimintoja, kuten lämmityksen säätämisen tai valojen sammuttamisen.

IoT-teknologialla on valtava potentiaali tehostaa monia prosesseja ja parantaa ihmisten elämää. Kuitenkin sen käyttöön liittyy myös tietoturva- ja yksityisyysriskejä, joten näiden asioiden huomioiminen on tärkeää IoT-järjestelmien suunnittelussa ja käytössä.

Leave a Comment