Asuntokauppa: Seitsemän vuoden myytin murtuminen

Kiinteistömaailman selvityksen mukaan suomalaisten keskimääräinen asunnon omistusaika on noussut yli kahdeksaan vuoteen. Tämä murtaa aiemman uskomuksen, että ihmiset vaihtavat asuntoa seitsemän vuoden välein. Keskiarvoinen omistusaika on nyt lähes 12 vuotta, ja mediaaniomistusaika on kasvanut kahdeksaan vuoteen.

Asuntojen ja kiinteistöjen mediaani omistusaika myynnin hetkellä on jo yli kahdeksan vuotta, käy ilmi Kiinteistömaailman laajasta selvityksestä. ”Jälleen uusi konkreettinen luku kuvaamaan asunnonvaihdon patoumaa Suomessa”, toteaa Kiinteistömaailma Oy:n toimitusjohtaja Mika Laurikainen.

Omistusaikojen kasvu

Selvityksen mukaan omistusaika on pidentynyt tasaisesti eri ryhmissä. Nopeimmin asunnon vaihtavien ryhmässä omistusaika on noussut kolmesta vuodesta neljään vuoteen. Keskiarvoisesti vaihtavien ryhmässä aika on noussut seitsemästä vuodesta kahdeksaan vuoteen. Myös pitkäaikaisomistajien kohdalla omistusaika on noussut neljästätoista kuuteentoista vuoteen.

Tavallisin myyntiajankohta

Vaikka verovapaus saavutetaan kahden vuoden omistuksen jälkeen, tavallisin ajankohta myydä asunto on ensimmäisen vuoden jälkeen. Tämä johtuu usein perinnöksi saaduista asunnoista. Verovapaus kasvattaa myyntimäärää hieman, erityisesti vuosina 2021 ja 2022.

Asuntomarkkinoiden muutokset

Kiinteistömaailman tilastot osoittavat, että asuntomarkkinat ovat kokeneet muutoksia, jotka vaikuttavat omistusaikoihin. Erityisesti vuoden 2021 hintojen nousu vaikutti myyntiaikoihin, kun monet hyötyivät hintojen noususta myymällä asuntonsa.

Pitkän aikavälin trendit

Pitkäaikaisessa tarkastelussa omistusaikojen pidentyminen on yleistä. Tämä heijastaa muuttuneita asumistarpeita ja markkinatilanteita, joissa asuntojen hintojen nousu ja markkinatilanteet vaikuttavat asunnon vaihtamisen päätöksiin.

Listaus keskeisistä havainnoista

  • Keskimääräinen omistusaika: lähes 12 vuotta
  • Mediaani omistusaika: yli 8 vuotta
  • Yleisin myyntiajankohta: ensimmäisen vuoden jälkeen
  • Verovapauden vaikutus: kasvu 2-3 vuoden omistuksissa
  • Omistusaikojen kasvu kaikissa ryhmissä

Asumistarpeiden muutokset

Asumistarpeet ovat muuttuneet, mikä vaikuttaa omistusaikoihin. Perheet odottavat pidempään ennen asunnon vaihtamista, mikä heijastuu tilastoihin. Tämä saattaa johtua taloudellisista tekijöistä tai perhetilanteiden muutoksista.

Kiinteistömaailman rooli

Kiinteistömaailma, Suomen suurin kiinteistönvälitysketju, on keskeinen toimija näissä markkinoissa. Yritys tarjoaa laajan näkökulman asuntomarkkinoihin ja niiden kehitykseen Suomessa ja Baltiassa.

Tulevaisuuden näkymät

Asuntomarkkinoiden kehityksen odotetaan jatkuvan monimutkaisena, ja omistusaikojen pidentyminen voi jatkua. Kiinteistömaailma seuraa tilannetta tarkasti ja tarjoaa tietoa markkinoiden muutoksista.

Leave a Comment