Etätyön vaikutukset asuntokauppaan

asuntokauppa 2024

Koronapandemian myötä etätyöstä on tullut yhä suositumpi työskentelymuoto, mikä on vaikuttanut merkittävästi asuntokauppaan. Ihmiset eivät enää ole sidoksissa fyysiseen työpaikkaan, mikä antaa heille vapauden valita asuinpaikkansa uudella tavalla. Tämä on johtanut kysynnän kasvuun kaupunkialueiden ulkopuolella ja asuntojen hinnan nousuun tietyillä alueilla. Etätyö mahdollistaa asumisen kauempana suurista kaupungeista, missä asumiskustannukset ovat yleensä korkeammat. Tämä on saanut … Read more