Etätyön tietoturvariskit ja kuinka minimoida ne

Etätyön yleistyminen ja tietoturvariskit

Etätyö on yleistynyt erityisesti koronapandemian myötä, ja monille yrityksille se on tullut jäädäkseen. Vaikka etätyöllä on monia etuja, kuten joustavuus ja kustannussäästöt, se tuo mukanaan myös tietoturvariskejä. Kun työntekijät käyttävät yrityksen tietojärjestelmiä eri paikoista, tietoturvan hallinta monimutkaistuu.

Tietoturvariskit voivat olla monenlaisia, kuten haittaohjelmat, phishing-hyökkäykset tai jopa sisäiset uhat, kuten tietovuodot. Etätyössä riskit korostuvat, koska työntekijät saattavat käyttää epäluotettavia yhteyksiä tai laitteita, jotka eivät ole yrityksen tietoturvan piirissä.

VPN-yhteyden käyttö

Yksi tehokas tapa suojata etätyössä käytettäviä yhteyksiä on VPN eli virtuaalinen erillisverkko. VPN salaa internet-yhteyden, mikä tekee siitä turvallisemman. Tämä on erityisen tärkeää, jos työntekijät käyttävät julkisia Wi-Fi-verkkoja, jotka ovat alttiita hyökkäyksille.

VPN-yhteyden käyttö ei kuitenkaan yksin riitä. On tärkeää, että yrityksen tietoturva-asiantuntijat valvovat ja päivittävät VPN-yhteyksiä säännöllisesti. Vanhentuneet tai heikosti suojatut VPN-yhteydet voivat olla alttiita hyökkäyksille.

Kaksivaiheinen tunnistautuminen

Kaksivaiheinen tunnistautuminen on yksi tehokkaimmista keinoista suojata käyttäjätilejä. Tämä menetelmä vaatii käyttäjältä kaksi erilaista todennusvaihetta, kuten salasanan ja tekstiviestillä saadun koodin, ennen kuin pääsy myönnetään.

Kaksivaiheinen tunnistautuminen voi estää luvattoman pääsyn, vaikka salasana olisi joutunut vääriin käsiin. Tämä on erityisen tärkeää etätyössä, jossa työntekijät saattavat käyttää monia eri palveluita ja sovelluksia, jotka vaativat kirjautumista.

Tietoturvakoulutus henkilöstölle

Henkilöstön tietoturvakoulutus on keskeinen osa yrityksen tietoturvastrategiaa. Koulutuksen avulla työntekijät oppivat tunnistamaan erilaisia tietoturvariskejä, kuten phishing-sähköpostit ja haittaohjelmat.

Koulutus ei ole kertaluonteinen tapahtuma, vaan se tulisi uusia säännöllisesti. Tietoturvatilanne muuttuu jatkuvasti, ja uusia uhkia ilmaantuu. Siksi on tärkeää, että henkilöstö on ajan tasalla tietoturva-asioissa.

Laitehallinta ja päivitykset

Yrityksen on tärkeää hallita ja valvoa laitteita, joita työntekijät käyttävät etätyössä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että laitteiden käyttöjärjestelmät ja ohjelmistot on pidettävä ajan tasalla. Vanhentuneet ohjelmistot voivat olla alttiita tietoturvariskeille.

Lisäksi yrityksen tulisi käyttää laitehallintaohjelmistoja, jotka mahdollistavat laitteiden etähallinnan. Näin yritys voi esimerkiksi asentaa päivityksiä etänä tai poistaa tietoja laitteesta, jos se katoaa tai varastetaan.

Selkeä listaus etätyön tietoturvariskejä minimoidessa

  1. Käytä VPN-yhteyttä
  2. Ota käyttöön kaksivaiheinen tunnistautuminen
  3. Järjestä säännöllistä tietoturvakoulutusta henkilöstölle
  4. Pidä laitteiden ohjelmistot ajan tasalla
  5. Valvo ja hallitse laitteita laitehallintaohjelmistolla
  6. Varmista, että työntekijät käyttävät luotettavia yhteyksiä
  7. Suojaa sähköpostiliikenne esimerkiksi salauksella
  8. Rajoita pääsyä tietojärjestelmiin tarpeen mukaan

Tietoturvasuunnitelman merkitys

Jokaisella yrityksellä tulisi olla kattava tietoturvasuunnitelma, joka ottaa huomioon myös etätyön erityispiirteet. Suunnitelmaan tulisi sisältyä ohjeistukset, protokollat ja toimintamallit erilaisia tietoturvatilanteita varten.

Tietoturvasuunnitelma ei ole vain IT-osaston vastuulla, vaan sen tulisi olla osa yrityksen laajempaa riskienhallintaa. Johto, henkilöstö ja IT-osasto tulisi sitouttaa suunnitelman noudattamiseen ja päivittämiseen.

Yhteenveto

Etätyö tuo mukanaan monia tietoturvariskejä, mutta onneksi niitä voidaan minimoida monin eri keinojen avulla. Yrityksen on tärkeää olla proaktiivinen ja ottaa käyttöön erilaisia tietoturvaratkaisuja, kuten VPN-yhteydet, kaksivaiheinen tunnistautuminen ja laitehallinta. Lisäksi henkilöstön tietoturvakoulutus on avainasemassa riskien minimoinnissa.

Leave a Comment