Etätyön tietoturvariskit ja kuinka minimoida ne

Surfshark valokuva 7

Etätyön yleistyminen ja tietoturvariskit Etätyö on yleistynyt erityisesti koronapandemian myötä, ja monille yrityksille se on tullut jäädäkseen. Vaikka etätyöllä on monia etuja, kuten joustavuus ja kustannussäästöt, se tuo mukanaan myös tietoturvariskejä. Kun työntekijät käyttävät yrityksen tietojärjestelmiä eri paikoista, tietoturvan hallinta monimutkaistuu. Tietoturvariskit voivat olla monenlaisia, kuten haittaohjelmat, phishing-hyökkäykset tai jopa sisäiset uhat, kuten tietovuodot. Etätyössä … Read more

Työn uudet haasteet – etätyö ja omasta ergonomiasta ja hyvinvoinnista huolehtiminen

etätyö ergonomia

Etätyön nousu ja sen vaikutukset Etätyö on tullut jäädäkseen, ja sen myötä työntekijöiden on mukauduttava uusiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Työympäristön muutos vaatii sopeutumista sekä fyysisesti että henkisesti. Etätyössä työntekijän on itse huolehdittava työympäristönsä ergonomiasta ja omasta hyvinvoinnistaan. Oman työpisteen merkitys Kun työskentelee kotoa käsin, on tärkeää luoda itselleen ergonominen ja inspiroiva työpiste. Tämä auttaa keskittymään … Read more

Suomalaiset ja etätyö: 10 vinkkiä tehokkaaseen etätyön tekemiseen

etätyö digityö

Etätyöskentely on tullut yhä yleisemmäksi osaksi suomalaisten työelämää, erityisesti viimeisten vuosien aikana. Monet yritykset tarjoavat nyt joustavia työskentelymahdollisuuksia, jotka mahdollistavat työn tekemisen kotoa tai muusta etäpaikasta. Tässä artikkelissa jaamme kymmenen vinkkiä tehokkaaseen etätyöskentelyyn suomalaisille. Voit myös tutustua lisää etätyöhön liittyviin vinkkeihin osoitteessa https://kotioffice.fi/etatyo-category/. TOP10 vinkit etätyön onnistumiseksi Suomalaisille etätyöskentely on tullut arkipäivääksi, ja nämä vinkit … Read more

Affiliate markkinointi osana omaa arkea

Olet varmasti kuullut näistä erilaista mainosverkostoista, ja markkinointiverkostoista, joita kutsutaan affiliaateiksi, eli alihankkijoiksi – kyse on nykyaikaisesta provisiomyynnistä, missä yksityiset tai yritykset markkinoivat toisten yritysten tuotteita ja palveluita ja saavat onnistuessaan siitä maksun. Maksun voi saada provisiona myynnistä, tai jossain tapauksissa jos siitä, että saat ohjattua liikennettä yritykselle. Affiliate-markkinointi toimii siis niin yritysten yhtenä markkinointi-ja … Read more