Tuloverotus ei aja suomalaisia muuttamaan maasta

Julkisessa keskustelussa kireää tuloverotusta on pidetty yhtenä syynä Suomessa vallitsevaan työvoimapulaan. Erityisesti koulutettujen henkilöiden maastamuutto saattaa alentaa verokertymää ja vaikuttaa haitallisesti maan tuottavuuspotentiaaliin. Kansainvälistä muuttoliikettä selvittänyt tutkijaryhmä toteaa kuitenkin Suomen tuloverotuksen vaikuttavan varsin vähän työvoiman maastamuuttoon. Suurituloisten työn verotus Suomessa on tunnetusti kireää OECD-maihin verrattuna. Korkea veroprogressio luo suurituloisille ja hyvin koulutetuille suomalaisille kannusteen muuttaa … Read more