Työn uudet haasteet – etätyö ja omasta ergonomiasta ja hyvinvoinnista huolehtiminen

etätyö ergonomia

Etätyön nousu ja sen vaikutukset Etätyö on tullut jäädäkseen, ja sen myötä työntekijöiden on mukauduttava uusiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Työympäristön muutos vaatii sopeutumista sekä fyysisesti että henkisesti. Etätyössä työntekijän on itse huolehdittava työympäristönsä ergonomiasta ja omasta hyvinvoinnistaan. Oman työpisteen merkitys Kun työskentelee kotoa käsin, on tärkeää luoda itselleen ergonominen ja inspiroiva työpiste. Tämä auttaa keskittymään … Read more